Belkyra

Belkyra

[ct_divider style=”2″ color=”#e96779″ margin_bottom=”25″ width=”45″]

BELKYRA®, är det första godkända läkemedlet för behandling av submentalt fett (oönskat fett under hakan, s.k. dubbelhaka). Det används hos vuxna patienter hos vilka dubbel hakan har en psykologisk inverkan. Individuellt anpassad injicerbart läkemedel som förstör fettceller under hakan. De flesta som behandlas upplever en synlig förbättring av hakprofilen efter redan en enda behandling. 15–20 minuter per behandling. Inget kirurgiskt ingrepp krävsEn icke-invasiv behandling med långvarigt resultat och hög patientnöjdhet. När det önskade resultatet har uppnåtts krävs vanligtvis ingen förnyad behandling.

[ct_button position=”center” size=”medium” corner=”25″ icon_pack=”material” icon_position=”right” text=”PRISER BELKYRA” link=”url:%2Fpriser%2F%23karlbehandling|||” text_color=”#ffffff” hover_text_color=”#ffffff” background_color=”#8b73bd” hover_background_color=”#564a96″]
[ct_button position=”center” size=”large” corner=”45″ icon_pack=”material” icon_position=”right” text=”BOKA DIREKT ” link=”url:%2Fbokning%2F|||” text_color=”#8b73bd” hover_text_color=”#ffffff” background_color=”#ffffff” hover_background_color=”#564a96″]

Vad är Belkyra?

  • BELKYRA är en syntetisk icke-human, icke-animalisk form av deoxicholsyra, en molekyl som förekommer naturligt i kroppen som hjälper till att bryta ned och absorbera fettet i kosten.
  • Deoxicholsyran i BELKYRA går biologiskt sett inte att skilja från endogen deoxicholsyra.

Förfinad hakprofil

I två studier, en som gjorts i Nordamerika och en som gjorts i EU uppgav 69,1% respektive 65,4% av patienterna som fått BELKYRA att de var ”ytterst nöjd”, ”nöjd” eller ”ganska nöjd” på Subject Self Rating Scale [SSRS]12 veckor efter sista behandling. Mot placebo som var 30.5% p<0.001respektive 29.0% p<0.001.†1 Efter behandling med BELKYRA uppgav patienterna att de hade fått bättre självförtroende, och att de kände sig gladare och yngre, tack vare hakans profil.

Verkningsmekanism

  •  BELKYRA ger upphov till adipocytlysering, det vill säga att fettcellerna förstörs. När de här cellerna har förstörts kan de inte längre lagra eller ansamla fett.

  • Förstörelsen av adipocyterna framkallar ett vävnadssvar där makrofager lockas till området för att eliminera cellrester och lipider, som sedan rensas bort genom naturliga processer. Detta följs av en uppkomst av fibroblaster och en observerad förtjockning av fibrösa septa vilket tyder på ökat totalt kollagen (dvs. nybildning av kollagen).

  • Det submentala fettet består av pre-platysmala och post-platysmala fettansamlingar.

  • BELKYRA injiceras i det pre-platysmala fettet i behandlingsområdet, över platysmamuskeln.

Före & Efter

[ct_divider style=”2″ color=”#e96779″ margin_bottom=”45″ width=”45″]
[before_after before_image_id=”4931″ after_image_id=”4932″ angle=”0″ slide=”click” arrows=”true” arrow_color=”#ffffff” arrow_gap=”4″ border=”true” border_width=”4″]
[before_after before_image_id=”4933″ after_image_id=”4934″ angle=”0″ slide=”click” arrows=”true” arrow_color=”#ffffff” arrow_gap=”4″ border=”true” border_width=”4″]
[before_after before_image_id=”4935″ after_image_id=”4936″ angle=”0″ slide=”click” arrows=”true” arrow_color=”#ffffff” arrow_gap=”4″ border=”true” border_width=”4″]

Boka behandling

[ct_divider style=”2″ color=”#e96779″ margin_bottom=”45″ width=”45″][contact-form-7 404 "Hittades inte"]

Priser

[ct_divider style=”2″ color=”#e96779″ margin_bottom=”45″ width=”45″][prices_shortcode]

Vanliga frågor

[ct_divider style=”2″ color=”#e96779″ margin_bottom=”45″ width=”45″]

Belkyra är en revolutionerande ny icke-kirurgisk behandling speciellt utformad för att smälta bort underhudsfett submentalt vilket är området under hakan. Detta område är vanligt att många retar sig på och önskar bli av med sin ”dubbelhaka”!

Den aktiva ingrediensen i Belkyra är deoxicholsyra, som finns naturligt i kroppen och spelar en stor roll i fett omsättningen. I Belkyra, fungerar denna syra på ett säkert sätt då den bokstavligen smälter bort fettceller genom att bryta ner cellernas membran. Kroppens naturliga processer kommer sedan att eliminera fettet från det behandlade området.

När du besöker Clinica kommer en detaljerad bedömning först ske för att bestämma antalet injektioner som krävs i målområdet för fettreducering. Vi måste också diskutera hur många behandlingar som kan komma att behövas. Om du väljer att gå vidare, kan din första behandling ske vid samma tidpunkt eller du kan komma tillbaka vid ett senare tillfälle om du vill.