behandling

Belkyra

Bli av med din dubbelhaka och förbättra din hakprofil med BELKYRA

Förstör fettceller med Belkyra hos Clinica i Göteborg

BELKYRA, är det första godkända läkemedlet för behandling av submentalt fett (oönskat fett under hakan, s.k. dubbelhaka). Många drabbas idag av dubbelhaka, vare sig det är viktuppgång, ålder eller genetiskt. I de flesta fallen är det omöjligt att bli av med, oavsett hur mycket du tränar eller lägger om din kost. En Snabb och effektiv behandling med tydligt resultat. 

Vad innebär en behandling? 

BELKYRA® används hos vuxna patienter hos vilka dubbelhakan har en psykologisk inverkan. Det är ett individuellt anpassat injicerbart läkemedel som förstör fettceller under hakan. De flesta som behandlas upplever en synlig förbättring av hakprofilen redan efter en behandling. 15–20 minuter per behandling. Inget kirurgiskt ingrepp krävs. En icke-invasiv behandling med långvarigt resultat och hög patientnöjdhet. När det önskade resultatet har uppnåtts krävs vanligtvis ingen förnyad behandling.

Clinica använder vi oss enbart av originalmaskiner och produkter av högsta kvalitet.

Belkyra Clinica Skönhetsklinik Göteborg

Välkommen att boka en konsultation eller behandling!

Kontakta oss via kontaktformulär

Kontaktinformation

Måndag – Fredag
10:00 – 19:00

Lördag
12:00 – 15:00

Kontakta clinica

Kontakt

Vad är Belkyra?

  • BELKYRA är en syntetisk icke-human, icke-animalisk form av deoxicholsyra, en molekyl som förekommer naturligt i kroppen som hjälper till att bryta ned och absorbera fettet i kosten.
  • Deoxicholsyran i BELKYRA går biologiskt sett inte att skilja från endogen deoxicholsyra.

 

Förfinad hakprofil

I två studier, en som gjorts i Nordamerika och en som gjorts i EU uppgav 69,1% respektive 65,4% av patienterna som fått BELKYRA att de var ”ytterst nöjd”, ”nöjd” eller ”ganska nöjd” på Subject Self Rating Scale [SSRS]12 veckor efter sista behandling. Mot placebo som var 30.5% p<0.001respektive 29.0% p<0.001.†1 Efter behandling med BELKYRA uppgav patienterna att de hade fått bättre självförtroende, och att de kände sig gladare och yngre, tack vare hakans profil.

Verkningsmekanism

  •  BELKYRA ger upphov till adipocytlysering, det vill säga att fettcellerna förstörs. När de här cellerna har förstörts kan de inte längre lagra eller ansamla fett.
  • Förstörelsen av adipocyterna framkallar ett vävnadssvar där makrofager lockas till området för att eliminera cellrester och lipider, som sedan rensas bort genom naturliga processer. Detta följs av en uppkomst av fibroblaster och en observerad förtjockning av fibrösa septa vilket tyder på ökat totalt kollagen (dvs. nybildning av kollagen).
  • Det submentala fettet består av pre-platysmala och post-platysmala fettansamlingar.
  • BELKYRA injiceras i det pre-platysmala fettet i behandlingsområdet, över platysmamuskeln.

Före och efter behandling

Dubbelhaka före Belkyra-behandling Clinica Skönhetsklinik Göteborg Dubbelhaka efter Belkyra-behandling Clinica Skönhetsklinik Göteborg
Dubbelhaka före Belkyra-behandling Clinica Skönhetsklinik Göteborg Dubbelhaka efter Belkyra-behandling Clinica Skönhetsklinik Göteborg
Dubbelhaka före Belkyra-behandling Clinica Skönhetsklinik Göteborg Dubbelhaka efter Belkyra-behandling Clinica Skönhetsklinik Göteborg

Vanliga frågor

Det är en revolutionerande icke-kirurgisk behandling speciellt utformad för att smälta bort underhudsfett submentalt vilket är området under hakan. Detta område är vanligt att många retar sig på och önskar bli av med sin ”dubbelhaka”!

Den aktiva ingrediensen är deoxicholsyra, som finns naturligt i kroppen och spelar en stor roll i fett omsättningen. I Belkyra, fungerar denna syra på ett säkert sätt då den bokstavligen smälter bort fettceller genom att bryta ner cellernas membran. Kroppens naturliga processer kommer sedan att eliminera fettet från det behandlade området.

När du besöker Clinica kommer en detaljerad bedömning först ske för att bestämma antalet injektioner som krävs i målområdet för fettreducering. Vi måste också diskutera hur många behandlingar som kan komma att behövas. Om du väljer att gå vidare, kan din första behandling ske vid samma tidpunkt eller du kan komma tillbaka vid ett senare tillfälle om du vill.